Iaith Gymraeg a Thirlun | Addysg Oedolion Cymru
Iaith Gymraeg a Thirlun
Dysgu o Bell/Ar-lein
Dwyieithog

Iaith Gymraeg a Thirlun

Cod y Cwrs: K23C0040A
L

Tir a Thafod


4 wythnos
03/06/2024
Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 4 wythnos gyda gwersi am 2 awr yr wythnos o 10:00 AM hyd 12:00 PM ar Ddydd Llun
Am ddim (Dysgwyr sy'n byw/gweithio yng Nghymru) / £52 (Dysgwyr o du allan i Gymru)
Cwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor yw hwn
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
4 wythnos

Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 4 wythnos gyda gwersi am 2 awr yr wythnos o 10:00 AM hyd 12:00 PM ar Ddydd Llun

Anachrededig

Trosolwg

Mae hwn yn gwrs sydd wedi'i gynllinio i gyflwyno bobl i Dirwedd Cymru drwy astudio'r iaith a ddefnyddiwyd i'w ddisgrifio.

Cynnwys

Mae hwn yn gwrs addas a'r gyfer siaradwyr a dysgwyr Cymraeg felly fydd yn cael ei gyflwyno yn ddwyieithog. Bydd lefel y ddarpariaeth ddwyieithog honno yn dibynnu ar sgiliau iaith y dysgwyr

Cymhwyster

Dim yn berthnasol

Gofynion Mynediad

Angen dealltwriaeth sylfaenol o Gymraeg. Trafod ymhellach gyda'r tiwtor.

Llwybr Gyrfa

Cyfle i fynychu cwrs hirach y flwyddyn nesaf.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Beiro a phapur
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es