Sgiliau Garddio | Addysg Oedolion Cymru
Sgiliau Garddio
Ystafell Ddosbarth
Saesneg

Sgiliau Garddio

Cod y Cwrs: H23C0047A
L

Tyfu Bwyd Cynaliadwy


6 wythnos
02/05/2024
Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 6 wythnos gyda gwersi am 4 awr yr wythnos o 10:00 AM hyd 2:00 PM ar Ddydd Iau
Am ddim (Dysgwyr sy'n byw/gweithio yng Nghymru) / £156 (Dysgwyr o du allan i Gymru)
Caffi 'From the Earth', Crown House, Rhuthun, LL15 1AE
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
6 wythnos

Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 6 wythnos gyda gwersi am 4 awr yr wythnos o 10:00 AM hyd 2:00 PM ar Ddydd Iau

Anachrededig

Trosolwg

Cyflwynir y cwrs mewn partneriaeth gydag reSource Wales. Dewch draw i ddysgu sgiliau garddio gyda thiwtor cyfeillgar mewn amgylchedd croesawgar.

Cynnwys

Yn ystod y cwrs bydd dysgwyr yn dysgu amrywiaeth o dechnegau a sgiliau garddio gan gynnwys:
• Garddio sy'n gyfeillgar i fywyd gwyllt
• Tyfu ffrwythau, llysiau a pherlysiau
• Paramaethu a garddio coedwig
Os byddwch yn parhau am 6 wythnos arall, byddwch yn dysgu am:
• Compostio ac iechyd y pridd
• Syniadau da ar gyfer cynhaeaf llwyddiannus
• Beth i'w wneud gyda'ch cynaeafu (gan gynnwys arbed hadau)
• Cynllunio eich blwyddyn dyfu

Cymhwyster

Nid yw cwblhau’r cwrs yn arwain at gymhwyster cydnabyddedig, ond efallai bydd dysgwyr yn cael cyfle i ennill achrediad Agored Cymru yn ystod y cwrs.

Gofynion Mynediad

Croeso i bawb - oriau hyblyg - dewch i gynifer o sesiynau ag y gallwch.

Llwybr Gyrfa

Ar ôl 6 wythnos, gallwch symud ymlaen i ran 2 am 6 wythnos arall. Gallwch ymuno gyda chyrsiau eraill Addysg Oedolion Cymru.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Dillad ac esgidiau addas.
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es