Cwnsela | Addysg Oedolion Cymru
Cwnsela
Ystafell Ddosbarth
Saesneg

Cwnsela

Cod y Cwrs: D23C0137A
B

Egwyddorion Cynnal Perthnasoedd


2 wythnos
02/05/2024
Tystysgrif am ddim
Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 2 wythnos gyda gwersi am 3 awr yr wythnos o 9:00 AM hyd 12:00 PM ar Ddydd Iau
Am ddim (Dysgwyr sy'n byw/gweithio yng Nghymru) / £39 (Dysgwyr o du allan i Gymru)
Canolfan Gyrfaoedd Caerdydd, Uned 4, Caerdydd, CF10 2HH
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
2 wythnos

Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 2 wythnos gyda gwersi am 3 awr yr wythnos o 9:00 AM hyd 12:00 PM ar Ddydd Iau

Wedi'i achredu'n llawn

Mae hwn yn gwrs achrededig sydd wedi'i ardystio gan AGORED

Trosolwg

Mae'r uned fer hon yn arwain at gwrs Cwnsela Lefel 2.

Cynnwys

Mae’r cwrs ar Lefel 1 yn cael ei arwain gan diwtor ac mae’n rhoi'r sgiliau i chi gyfathrebu gydag eraill, ac yn arwain drwy fanteision gwaith tîm effeithiol a sut i ddatrys anawsterau. Bydd y cwrs byr yma yn rhoi’r sgiliau i'ch arwain yn uniongyrchol i’r cwrs Sgiliau Cwnsela ar Lefel 2.

Cymhwyster

Yn arwain at dystysgrif Cwnsela Lefel 2 Agored.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Llwybr Gyrfa

Dilyniant ymlaen i Lefel 3 Astudiaethau Cwnsela.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Cynhelir y cwrs hwn yn swyddfeydd Gyrfa Cymru ar Ffordd Churchill yng Nghaerdydd.
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es