Ysgol Haf yn Asynnod Eryri | Addysg Oedolion Cymru
Ysgol Haf yn Asynnod Eryri
Ystafell Ddosbarth
Saesneg gyda rhywfaint o Gymraeg

Ysgol Haf yn Asynnod Eryri

Cod y Cwrs: K23C0042A
L

Ysgol Haf


2 wythnos
01/07/2024
Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 10 sesiwn dros 2 wythnos gyda gwersi am 30 awr yr wythnos o 9:30 AM hyd 3:30 PM ar Ddydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Iau a Dydd Gwener
Am ddim (Dysgwyr sy'n byw/gweithio yng Nghymru) / £390 (Dysgwyr o du allan i Gymru)
Asynnod Eryri, Ffarm Moelyci, Lôn Felin Hen, Bangor, LL57 4BB
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
2 wythnos

Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 10 sesiwn dros 2 wythnos gyda gwersi am 30 awr yr wythnos o 9:30 AM hyd 3:30 PM ar Ddydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Iau a Dydd Gwener

Anachrededig

Trosolwg

Mae Asynnod Eryri yn cynnig cyfle cyffrous i hyd at 8 o bobl ifanc weithio a hyfforddi gyda ni am bythefnos yn ystod haf 2024.
Mae'r ysgol haf yn agored i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed a bydd yn cynnwys gweithgareddau ymarferol a gwaith ysgrifenedig (wedi'u cynllunio i ddiwallu anghenion a galluoedd y cyfranogwyr).
Gan adeiladu ar ein partneriaeth gydag Addysg Oedolion Cymru, bydd cyfle i gyfranogwyr gwblhau unedau AGORED mewn gofal anifeiliaid a sgiliau sylfaenol. Gobeithiwn y byddant hefyd yn parhau i weithio gyda ni ar ôl y cwrs pan fyddwn yn gallu cynnig cyfleoedd gwirfoddoli.

Cynnwys

Bydd cyfranogwyr yn gweithio gyda staff Asynnod Eryri (Snowdonia Donkeys) i:
• ddysgu sut i ddiwallu anghenion lles dyddiol yr asynnod yn eu gofal
• cyflawni tasgau ymarferol rheoli stablau
• dysgu am y tir SoDdGA mae Asynnod Eryri yn ei reoli – a pham ei fod yn bwysig
• cymryd rhan mewn tasgau cadwraeth ymarferol
• bod yn ymwybodol o'r materion iechyd a diogelwch sy'n ymwneud gyda gweithio gydag anifeiliaid ac yn yr
awyr agored
• ennill sgiliau gweithio'n annibynnol a gydag eraill
• hyrwyddo gwaith Asynnod Eryri

Cymhwyster

Achrediad gan Agored.

Gofynion Mynediad

Diddordeb mewn gweithio gyda asynnod.

Llwybr Gyrfa

Trafodir cyfleoedd dilyniant yn ystod y cwrs.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Bydd angen i chi wisgo dillad addas ar gyfer gweithio yn yr awyr agored a gydag anifeiliaid. Dim esgidiau blaen agored.
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es