Ysgrifennu Creadigol – Ysgrifennwch eich nofel gyntaf | Addysg Oedolion Cymru
Ysgrifennu Creadigol – Ysgrifennwch eich nofel gyntaf
Ystafell Ddosbarth
Saesneg gyda rhywfaint o Gymraeg

Ysgrifennu Creadigol – Ysgrifennwch eich nofel gyntaf

Cod y Cwrs: K23C0038A
L

Ysgrifennwch eich nofel gyntaf


8 wythnos
04/06/2024
Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 2 mis gyda gwersi am 2 awr yr wythnos o 1:00 PM hyd 3:00 PM ar Ddydd Mawrth
Am ddim (Dysgwyr sy'n byw/gweithio yng Nghymru) / £104 (Dysgwyr o du allan i Gymru)
AOC|ALW, Bryn Menai, Ffordd Caergybi, Bangor, LL57 2JA
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
8 wythnos

Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 2 mis gyda gwersi am 2 awr yr wythnos o 1:00 PM hyd 3:00 PM ar Ddydd Mawrth

Anachrededig

Trosolwg

Oes gennych chi syniad newydd ond ddim yn siŵr ble i ddechrau? Ymunwch gyda Dr DeAnn Bell ar daith greadigol 8 wythnos i fyd ysgrifennu nofelau gyda "Ysgrifennwch Eich Nofel Gyntaf." Mae’r cwrs cynhwysfawr hwn wedi’i gynllunio ar gyfer darpar awduron sy’n barod i droi eu syniadau creadigol yn naratif diddorol. Dros gyfnod y rhaglen, byddwn yn archwilio elfennau allweddol megis datblygu plot, creu cymeriadau, lleoliad, arferion ysgrifennu effeithiol, a’r grefft o fynegiant creadigol. Dysgu'r dulliau i ddod a'ch syniad creadigol yn fyw.

Cynnwys

Wythnos 1 - Deall Genre
Wythnos 2 - Gwrthdaro - Pwy, Pam a Pham Nawr?
Wythnos 3 - Strwythur y naratif a symudiad y plot
Wythnos 4 - Y golygfeydd agoriadol a chwestiynau naratif
Wythnos 5 - Cynllunio nofel a gosod i fyny eich dogfen Word.
Wythnos 6 – Cynllunio mewn cyferbyniad a chychwyn ysgrifennu heb gynllunio
Wythnos 7 - Cynnal cymhelliant
Wythnos 8 - Gweithdy gyda Phennod 1

Cymhwyster

Anachrededig.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion ffurfiol ond mae profiad yn un o'r dosbarthiadau ffuglen byr yn ddefnyddiol.

Llwybr Gyrfa

Mae angen y dosbarth hwn i gymryd 'Y Nofel y Tu Hwnt i'r Hanfodion'.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Offer ysgrifennu fel pen, pensil, papur neu gyfrifiadur. 2 awr o amser yn y dosbarth pob wythnos.
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es