Ysgrifennu Creadigol | Addysg Oedolion Cymru
Ysgrifennu Creadigol
Ystafell Ddosbarth
Saesneg gyda rhywfaint o Gymraeg

Ysgrifennu Creadigol

Cod y Cwrs: K23C0037A
L

Ysgrifennu creadigol


8 wythnos
04/06/2024
Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 2 mis gyda gwersi am 2 awr yr wythnos o 10:00 AM hyd 12:00 PM ar Ddydd Mawrth
Am ddim (Dysgwyr sy'n byw/gweithio yng Nghymru) / £104 (Dysgwyr o du allan i Gymru)
AOC|ALW, Bryn Menai, Ffordd Caergybi, Bangor, LL57 2JA
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
8 wythnos

Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 2 mis gyda gwersi am 2 awr yr wythnos o 10:00 AM hyd 12:00 PM ar Ddydd Mawrth

Anachrededig

Trosolwg

Ymunwch gyda Dr DeAnn Bell mewn cyfres o ymarferion ysgrifennu creadigol hwyliog a thrafodaeth grŵp a gyflwynir mewn amgylchedd hamddenol ac ysgogol. Gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau ysgrifennu ac awgrymiadau, bydd cyfranogwyr yn manteisio ar eu potensial creadigol, yn arbrofi gyda syniadau ac yn y pen draw yn magu hyder i rannu eu gwaith.

Cynnwys

Wythnos 1: Syniad am Stori
Wythnos 2: Cymeriadau sy'n bwysig i ni
Wythnos 3: Lleoliad: Ble ydyn ni a pham?
Wythnos 4: Plot
Wythnos 5: Llais Actif a Phellter Naratif
Wythnos 6: Dangos mewn cyferbyniad a Dweud
Wythnos 7: Gweithdy
Wythnos 8: O stori fer i nofel

Cymhwyster

Anachrededig.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion ffurfiol ond mae profiad yn un o'r dosbarthiadau ffuglen byr yn ddefnyddiol.

Llwybr Gyrfa

Mae angen y dosbarth hwn i gymryd 'Y Nofel y Tu Hwnt i'r Hanfodion'.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Offer ysgrifennu fel pen, pensil, papur neu gyfrifiadur. Mae 2 awr o amser yn y dosbarth ac amser ychwanegol i weithio ar ysgrifennu ar ôl y dosbarth. Synnwyr digrifwch da.
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es