Sgiliau a Thechnegau Gwneud Printiau | Addysg Oedolion Cymru
Sgiliau a Thechnegau Gwneud Printiau
Ystafell Ddosbarth
Saesneg

Sgiliau a Thechnegau Gwneud Printiau

Cod y Cwrs: S23C0213A
L

Gwneud Printiau a Chrefft Papur


12 wythnos
10/04/2024
Tystysgrif am ddim
Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 3 mis gyda gwersi am 3 awr yr wythnos o 1:30 PM hyd 4:30 PM ar Ddydd Mercher
Am ddim (Dysgwyr sy'n byw/gweithio yng Nghymru) / £234 (Dysgwyr o du allan i Gymru)
Eglwys Fethodistaidd Y Trallwng, Y Stryd Fawr, Y Trallwng, SY21 7JP
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
12 wythnos

Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 3 mis gyda gwersi am 3 awr yr wythnos o 1:30 PM hyd 4:30 PM ar Ddydd Mercher

Wedi'i achredu'n llawn

Mae hwn yn gwrs achrededig sydd wedi'i ardystio gan AGORED

Trosolwg

Archwiliwch dechnegau gwneud printiau syml fel argraffu bloc, collagraffeg ac argraffu uniongyrchol er mwyn dylunio amrywiaeth o brintiau unigryw. Treuliwch y sesiynau yn dysgu sut i wneud printiau a chymerwch saib i ganolbwyntio ar eich lles ac i gysylltu ag eraill.

Cynnwys

Dysgwch amrywiaeth o dechnegau Gwneud Printiau.

Cymhwyster

Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu.

Gofynion Mynediad

Mae'r cwrs hwn ar gyfer pawb! Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol ac nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol.

Llwybr Gyrfa

Mae hwn yn gyflwyniad hwyliog i gelf a chrefft, y gallai hefyd fod yn gam cyntaf i faes crefftau, celf a dylunio.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Cwrs Wyneb yn Wyneb yw hwn.
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es