Celf: Peintio a Lluniadu | Addysg Oedolion Cymru
Celf: Peintio a Lluniadu
Dysgu o Bell/Ar-lein
Saesneg

Celf: Peintio a Lluniadu

Cod y Cwrs: W23C0035B
B

Lluniadu drwy Arsylwi (ar-lein)


8 wythnos
10/04/2024
Tystysgrif am ddim
Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 3 mis gyda gwersi am 2 awr yr wythnos o 10:00 AM hyd 12:00 PM ar Ddydd Mercher
£43.20 (Efallai y bydd gennych hawl i gyfradd ostyngol - gweler y polisi ffioedd) / £104 (Dysgwyr o du allan i Gymru)
Cwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor yw hwn
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
8 wythnos

Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 3 mis gyda gwersi am 2 awr yr wythnos o 10:00 AM hyd 12:00 PM ar Ddydd Mercher

Wedi'i achredu'n llawn

Mae hwn yn gwrs achrededig sydd wedi'i ardystio gan AGORED

Trosolwg

Cyfle i ddatblygu eich sgiliau lluniadu gyda'r cwrs ar-lein yma.

Cynnwys

Gallu cynhyrchu lluniau o arsylwi uniongyrchol gan ddefnyddio pastelau.

Cymhwyster

Mae hwn yn gwrs lefel 2 achrededig gan Agored Cymru.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs.

Llwybr Gyrfa

Datblygu eich sgiliau ymhellach drwy gwblhau cyrsiau creadigol eraill.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Gan fod hwn yn gwrs ar-lein, bydd angen y canlynol:
Cysylltiad rhyngrwyd, cyfeiriad e-bost, gliniadur neu gyfrifiadur gyda chamera, meicroffon a chlustffonau.
Deunyddiau celf eich hun.
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es