Seicoleg | Addysg Oedolion Cymru
Seicoleg
Dysgu o Bell/Ar-lein
Saesneg

Seicoleg

Cod y Cwrs: W23C0049A
I

Mae hwn yn gwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor


6 wythnos
04/06/2024
Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 6 wythnos gyda gwersi am 2½ awr yr wythnos o 12:30 PM hyd 3:00 PM ar Ddydd Mawrth
£40.50 (Efallai y bydd gennych hawl i gyfradd ostyngol - gweler y polisi ffioedd) / £97.50 (Dysgwyr o du allan i Gymru)
Cwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor yw hwn
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
6 wythnos

Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 6 wythnos gyda gwersi am 2½ awr yr wythnos o 12:30 PM hyd 3:00 PM ar Ddydd Mawrth

Anachrededig

Trosolwg

Byddwn yn edrych ar argraffiadau cyntaf pobl; rhagfarn a'i achosion a'r effeithiau. Edrychwn ar pam ein bod yn teimlo gorfodaeth i ufuddhau a chydymffurfio, ynghyd ag effaith y gwyliedydd.
Efallai y bydd ffioedd ynghlwm wrth y cwrs - cysylltwch gyda ni am fanylion.

Cynnwys

I ddeall damcaniaethau canfyddiad cymdeithasol a dylanwad cymdeithasol.

Cymhwyster

Mae hwn yn gwrs LEFEL 2.

Gofynion Mynediad

Y gallu i ysgrifennu ar safon lefel 2 – h.y. ysgrifennu mewn paragraffau a’r gallu i ymwneud yn llawn ar gwrs lefel 2.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Gan fod hwn yn gwrs ar-lein, bydd angen y canlynol arnoch:
• cysylltiad rhyngrwyd
• gliniadur neu gyfrifiadur gyda chamera a meicroffon; gallai defnyddio clustffonau hefyd fod yn fanteisiol.
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es