Deall Awtistiaeth ac Anhwylder Sbectrwm Awtistig | Addysg Oedolion Cymru
Deall Awtistiaeth ac Anhwylder Sbectrwm Awtistig
Dysgu o Bell/Ar-lein
Saesneg

Deall Awtistiaeth ac Anhwylder Sbectrwm Awtistig

Cod y Cwrs: W23C0048A
I

Deall Awtistiaeth ac Anhwylder Sbectrwm Awtistig


6 wythnos
04/06/2024
Tystysgrif am ddim
Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 6 wythnos gyda gwersi am 2½ awr yr wythnos o 9:30 AM hyd 12:00 PM ar Ddydd Mawrth
£40.50 (Efallai y bydd gennych hawl i gyfradd ostyngol - gweler y polisi ffioedd) / £97.50 (Dysgwyr o du allan i Gymru)
Cwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor yw hwn
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
6 wythnos

Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 6 wythnos gyda gwersi am 2½ awr yr wythnos o 9:30 AM hyd 12:00 PM ar Ddydd Mawrth

Wedi'i achredu'n llawn

Mae hwn yn gwrs achrededig sydd wedi'i ardystio gan AGORED

Trosolwg

Bydd y cwrs yn eich helpu i ddeall:-

• Natur awtistiaeth ac anhwylderau'r sbectrwm awtistig.
• Yr ystod o anawsterau mae'n bosibl i rywun gydag awtistiaeth eu profi
• Ymddygiadau posibl y medrir eu harddangos gan berson sydd ag awtistiaeth.
• Y cryfderau posib sydd gan rywun ag awtistiaeth.
• Wrth ddarparu cymorth, beth a olygir wrth y dull sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.
• Strategaethau y gellir eu defnyddio i gefnogi rhywun sydd ag awtistiaeth.

Cynnwys

Os yw ymrwymiadau gwaith neu deulu yn eich atal rhag mynychu dosbarthiadau, efallai mai ein cyrsiau ar-lein fydd y dewis gorau i chi. Bydd tiwtor penodedig yn eich cefnogi drwy'r cyfnod dysgu ar-lein y cwrs.

Cymhwyster

Mae hwn yn gwrs 15 awr Lefel 1 Agored Cymru.

Gofynion Mynediad

Nid oes angen unrhyw ofynion mynediad ffurfiol na phrofiad ar gyfer y cwrs hwn.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Cyflwynir y cwrs ar-lein gan ddefnyddio Timau Microsoft. Bydd angen cyfeiriad e-bost, cysylltiad rhyngrwyd a gliniadur neu gyfrifiadur gyda chamera a meicroffon, neu ddyfais tabled.
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es