Ysgrifennu Creadigol – Ysgrifennwch eich nofel gyntaf | Addysg Oedolion Cymru
Ysgrifennu Creadigol – Ysgrifennwch eich nofel gyntaf
Dysgu o Bell/Ar-lein
Saesneg

Ysgrifennu Creadigol – Ysgrifennwch eich nofel gyntaf

Cod y Cwrs: S23C0200A
M

Ysgrifennu Creadigol - Ysgrifennwch eich nofel gyntaf


14 wythnos
10/04/2024
Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 4 mis gyda gwersi am 2½ awr yr wythnos o 10:30 AM hyd 1:00 PM ar Ddydd Mercher
Am ddim (Dysgwyr sy'n byw/gweithio yng Nghymru) / £227.50 (Dysgwyr o du allan i Gymru)
Cwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor yw hwn
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
14 wythnos

Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 4 mis gyda gwersi am 2½ awr yr wythnos o 10:30 AM hyd 1:00 PM ar Ddydd Mercher

Anachrededig

Trosolwg

I'r rhai sy'n dymuno ysgrifennu nofel, bydd y cwrs hwn yn helpu gyda syniadau, plotio, deialog, cymeriad a therfyniadau. Ar gyfer awduron newydd neu sefydledig. Bydd gofyn i chi ddarllen eich gwaith bob pythefnos a byddwch yn derbyn adborth adeiladol, defnyddiol gan diwtor a chyd-awduron. Dosbarth hwyliog a chymdeithasol i'ch helpu ar daith eich awdur

Cynnwys

Cynnwys:
Wythnos 1 - Deall Genre
Wythnos 2 - Gwrthdaro - Pwy, Pam a Pham Nawr?
Wythnos 3 - Strwythur naratif a symudiad plot
Wythnos 3 - Y golygfeydd agoriadol a chwestiynau naratif
Wythnos 4 - Cynllunio nofel a gosod i fyny eich dogfen Word.
Wythnos 5 - Lleoliad ac adeiladu'r byd.
Wythnos 6 - Am bwy mae'r nofel?
Wythnos 7 - Pennod 1

Cymhwyster

Anachrededig.

Gofynion Mynediad

Dim gofynion ffurfiol.

Llwybr Gyrfa

Cyrsiau pellach gydag AOC.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Mynediad i'r Rhyngrwyd, cyfrifiadur, clustffonau. Offer ysgrifennu fel beiro, pensil, papur neu gyfrifiadur. Amser ychwanegol i weithio ar ysgrifennu ar ôl dosbarth. Synnwyr digrifwch da.
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es