SSIE (ESOL) | Addysg Oedolion Cymru
SSIE (ESOL)
Dysgu o Bell/Ar-lein
Saesneg

SSIE (ESOL)

Cod y Cwrs: S23C0198A
M

SSIE


14 wythnos
10/04/2024
Tystysgrif am ddim
Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 4 mis gyda gwersi am 3 awr yr wythnos o 5:00 PM hyd 8:00 PM ar Ddydd Mercher
Am ddim (Dysgwyr sy'n byw/gweithio yng Nghymru) / £273 (Dysgwyr o du allan i Gymru)
Cwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor yw hwn
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
14 wythnos

Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 4 mis gyda gwersi am 3 awr yr wythnos o 5:00 PM hyd 8:00 PM ar Ddydd Mercher

Wedi'i achredu'n llawn

Mae hwn yn gwrs achrededig sydd wedi'i ardystio gan AGORED

Trosolwg

Bydd y cwrs hwn yn gwella'ch sgiliau cyfathrebu yn Saesneg. Trwy weithgareddau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu byddwch yn gwella eich gramadeg a'ch geirfa ar gyfer gwaith, addysg bellach a bywyd cartref. Byddwn yn asesu eich lefel fel eich bod mewn grŵp ag eraill ar safon debyg. Gallwch gofrestru ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn.

Cynnwys

Byddwch yn gwella'ch sgiliau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu trwy amrywiaeth o bynciau, fel:
• Iechyd a lles
• Technoleg
• Addysg
• Teithio
• Gwyliau a Hamdden
• Gweithio yn y DU
• Teulu a ffrindiau
• Cynlluniau ar gyfer y dyfodol

Cymhwyster

Gall dysgwyr ennill achrediad a gydnabyddir yn genedlaethol gan Agored Cymru i adlewyrchu'r sgiliau a'r lefel y maent wedi'u cyflawni. Mae'r cymwysterau hyn yn cael eu cydnabod gan golegau a chyflogwyr ledled y wlad.

Gofynion Mynediad

Dim gofynion mynediad penodol. Bydd dysgwyr yn cael eu hasesu ar ddechrau'r cwrs ac yn cael eu cynghori ar y lefel fwyaf priodol. Bydd y tiwtor yn eich helpu i symud ymlaen trwy'r cwrs yn unol â'ch anghenion unigol.

Llwybr Gyrfa

Gall dysgwyr symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch sy'n arwain at addysg bellach, addysg uwch neu gyflogaeth.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Gan fod hwn yn gwrs ar-lein, bydd angen y canlynol arnoch:
• mynediad i liniadur neu gyfrifiadur gyda chamera
• mynediad i'r rhyngrwyd
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es