Cymhorthydd Dosbarth | Addysg Oedolion Cymru
Cymhorthydd Dosbarth
Ystafell Ddosbarth
Saesneg

Cymhorthydd Dosbarth

Cod y Cwrs: D23C0122A
I

Cyflwyniad i Gefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion


6 wythnos
10/06/2024
Tystysgrif am ddim
Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 6 wythnos gyda gwersi am 4 awr yr wythnos o 9:30 AM hyd 1:30 PM ar Ddydd Llun
Am ddim (Dysgwyr sy'n byw/gweithio yng Nghymru) / £156 (Dysgwyr o du allan i Gymru)
Canolfan Gyrfaoedd Caerdydd, Uned 4, Caerdydd, CF10 2HH
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
6 wythnos

Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 6 wythnos gyda gwersi am 4 awr yr wythnos o 9:30 AM hyd 1:30 PM ar Ddydd Llun

Wedi'i achredu'n llawn

Mae hwn yn gwrs achrededig sydd wedi'i ardystio gan AGORED

Trosolwg

Bydd y cwrs yn ymdrin gyda dulliau cefnogi dysgu, rôl y cynorthwyydd dosbarth, egwyddorion gweithio mewn tîm, rheoli ymddygiad, gofynion cyfreithiol a gofynion iechyd a diogelwch mewn ysgol.

Cynnwys

Byddwn yn edrych ar y gofynion sgiliau a'r ymddygiad ar gyfer staff sy'n gweithio fel cynorthwywyr cymorth dysgu mewn ysgol.

Cymhwyster

Agored Lefel 2 gwerth 3 credyd.

Gofynion Mynediad

Bydd asesiad WEST yn cael ei wneud yn y sesiwn gyntaf i benderfynu a yw lefel eich Saesneg yn ddigonol ar gyfer y cwrs hwn.

Llwybr Gyrfa

Cyrsiau ychwanegol i weithio at dystysgrifau Cymorth Cyntaf Pediatrig a Diogelwch Bwyd ar Lefel 2.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Cynhelir y cwrs yn swyddfeydd Gyrfa Cymru ar Ffordd Churchill yng Nghaerdydd. Dewch a phen ysgrifennu/papur gyda chi pob wythnos.
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es