Peintio Dyfrlliw (Technegau ar gyfer Dechreuwyr) | Addysg Oedolion Cymru
Peintio Dyfrlliw (Technegau ar gyfer Dechreuwyr)
Ystafell Ddosbarth
Saesneg

Peintio Dyfrlliw (Technegau ar gyfer Dechreuwyr)

Cod y Cwrs: G23C0055A
B

Technegau Peintio Dyfrlliw ar gyfer Dechreuwyr


10 wythnos
10/04/2024
Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 4 mis gyda gwersi am 2½ awr yr wythnos o 4:00 PM hyd 6:30 PM ar Ddydd Mercher
Am ddim (Dysgwyr sy'n byw/gweithio yng Nghymru) / £162.50 (Dysgwyr o du allan i Gymru)
Llyfrgell Abergele, Stryd y Farchnad, Abergele, LL22 7BP
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
10 wythnos

Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 4 mis gyda gwersi am 2½ awr yr wythnos o 4:00 PM hyd 6:30 PM ar Ddydd Mercher

Anachrededig

Trosolwg

Oes gennych ddiddordeb mewn peintio dyfrlliw ac am ddysgu technegau traddodiadol i wella eich sgiliau celf? Mae'r gweithdai ar-lein anffurfiol hyn ar gyfer dechreuwyr sydd am ddysgu'r camau i ddatblygu eu sgiliau peintio dyfrlliw.

Cynnwys

Bydd y gweithdai'n edrych ar agweddau ar dechnegau a deunyddiau peintio Dyfrlliw – wrth hyrwyddo eich sgiliau celf ar yr un pryd mewn amgylchedd cefnogol a chyfeillgar. Byddwch yn cael gwybodaeth a phrofiad o'r ystod o dechnegau a deunyddiau y gellir eu defnyddio wrth baentio dyfrlliw.

Cymhwyster

Cwrs Achrededig Agored.

Gofynion Mynediad

Mae'r cwrs hwn ar gyfer dechreuwyr i beintio dyfrlliw. Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol ac nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol.

Llwybr Gyrfa

Cyrsiau Celf Pellach (Dyfrlliw ac Acrylig).

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Dim byd - cyflenwir yr holl ddeunyddiau, er bod croeso i chi ddod a'ch deunyddiau eich hun.
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es