Lluniadu drwy Arsylwi | Addysg Oedolion Cymru
Lluniadu drwy Arsylwi
Ystafell Ddosbarth
Saesneg

Lluniadu drwy Arsylwi

Cod y Cwrs: G23C0050A
L

Darlunio Arsylwadol


12 wythnos
08/04/2024
Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 4 mis gyda gwersi am 2½ awr yr wythnos o 1:00 PM hyd 3:30 PM ar Ddydd Llun
Am ddim (Dysgwyr sy'n byw/gweithio yng Nghymru) / £195 (Dysgwyr o du allan i Gymru)
Llyfrgell Llanrwst, Plas yn Dre, Llanrwst, LL26 0DR
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
12 wythnos

Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 4 mis gyda gwersi am 2½ awr yr wythnos o 1:00 PM hyd 3:30 PM ar Ddydd Llun

Anachrededig

Trosolwg

Archwiliwch eich arddull lluniadu eich hun trwy gyfres o brosiectau lluniadu a thrwy edrych ar waith gan artistiaid sefydledig. Dysgwch mewn grŵp cefnogol gyda hyfforddiant gan artist proffesiynol.

Cynnwys

Bydd dysgwyr yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau lluniadu i gwrdd â gwahanol friffiau creadigol, dan arweiniad artist proffesiynol a thiwtor. Yn ystod y cwrs, bydd dysgwyr yn creu portffolio o waith celf a allai gefnogi cais am astudiaeth bellach mewn pynciau sy'n ymwneud â'r celfyddydau.

Cymhwyster

Mae’r cwrs wedi’i achredu gan Agored Cymru.

Gofynion Mynediad

Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol.

Llwybr Gyrfa

Cyrsiau Celf pellach.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Darperir Deunyddiau Sylfaenol, ond efallai y byddwch am ddod â'ch pensiliau a'ch papur eich hun.
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es