Llythrennedd Digidol | Addysg Oedolion Cymru
Llythrennedd Digidol
Ystafell Ddosbarth
Saesneg

Llythrennedd Digidol

Cod y Cwrs: D23C0082B
B

Llythrennedd Digidol ar Lefel Mynediad 3


10 wythnos
23/04/2024
Tystysgrif am ddim
Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 4 mis gyda gwersi am 2 awr yr wythnos o 9:30 AM hyd 12:30 PM ar Ddydd Mawrth
Am ddim (Dysgwyr sy'n byw/gweithio yng Nghymru) / £130 (Dysgwyr o du allan i Gymru)
Canolfan Gyrfaoedd Caerdydd, Uned 4, Caerdydd, CF10 2HH
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
10 wythnos

Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 4 mis gyda gwersi am 2 awr yr wythnos o 9:30 AM hyd 12:30 PM ar Ddydd Mawrth

Wedi'i achredu'n llawn

Mae hwn yn gwrs achrededig sydd wedi'i ardystio gan AGORED

Trosolwg

Cyflwyno'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer defnydd sylfaenol o dechnoleg ddigidol.

Cynnwys

Mae'r cwrs yn gyflwyniad i'r sgiliau sydd eu hangen arnoch er mwyn gwella llythrennedd digidol. Bydd yn edrych ar amrywiaeth o agweddau gwaith ar-lein ac ar y sgrin ac yn eich caniatáu i ddatblygu eich sgiliau cyfrifiadurol mewn amgylchedd gwaith diogel.

Cymhwyster

Bydd cwblhau'r cwrs yn rhoi cymhwyster Mynediad Lefel 3 gwerth 2 credyd.

Gofynion Mynediad

Nid oes angen profiad blaenorol ar gyfer y cwrs hwn ac nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol.

Llwybr Gyrfa

Bydd y cwrs yn rhoi'r hyder i chi weithio'n ddigidol all-lein ac ar-lein. Yn dilyn y sesiynau blasu yma, byddwch yn gallu symud ymlaen i unedau Llythrennedd Digidol eraill.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Gyrfa Cymru ar Ffordd Churchill yng Nghaerdydd yw lleoliad y cwrs. Darperir offer cyfrifiadurol yn y lleoliad.
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es