Celf a Chrefft er Lles | Addysg Oedolion Cymru
Celf a Chrefft er Lles
Ystafell Ddosbarth
Saesneg gyda rhywfaint o Gymraeg

Celf a Chrefft er Lles

Cod y Cwrs: G23C0047A
L

Celf a Chrefft er Lles


14 wythnos
10/04/2024
Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 4 mis gyda gwersi am 2½ awr yr wythnos o 10:00 AM hyd 12:30 PM ar Ddydd Mercher
Am ddim (Dysgwyr sy'n byw/gweithio yng Nghymru) / £227.50 (Dysgwyr o du allan i Gymru)
Cartrefi Conwy, Cysgod Gogarth, Llandudno, LL30 2TJ
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
14 wythnos

Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 4 mis gyda gwersi am 2½ awr yr wythnos o 10:00 AM hyd 12:30 PM ar Ddydd Mercher

Anachrededig

Trosolwg

Cwrs ar gyfer y rhai sydd gyda diddordeb mewn archwilio amrywiaeth o grefftau, sy'n eich galluogi i fynegi creadigrwydd a datblygu sgiliau i gynhyrchu amrywiaeth o brosiectau celf a chrefft.

Cynnwys

Bydd y cynnwys yn newid bob tymor a gallai gynnwys, peintio dyfrlliw, lluniadu drwy arsylwi, lluniadu/paentio bywyd llonydd, brodwaith, defnyddio eitemau wedi'u hailgylchu i greu celf a chrefftau tymhorol. Bydd y cwrs hefyd yn rhoi cymorth a chyngor ar farchnata a gwerthu eich creadigaethau.

Cymhwyster

Cymhwyster Agored.

Gofynion Mynediad

Dim.

Llwybr Gyrfa

Cyrsiau celf a chrefft pellach.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Dim byd.
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es