CPCAB Tystysgrif Lefel 2 mewn Sgiliau Cwnsela | Addysg Oedolion Cymru
CPCAB Tystysgrif Lefel 2 mewn Sgiliau Cwnsela
Ystafell Ddosbarth
Saesneg

CPCAB Tystysgrif Lefel 2 mewn Sgiliau Cwnsela

Cod y Cwrs: X23C0052A
B

Tystysgrif Lefel 2 mewn Sgiliau Cwnsela (CSK-L2)


18 wythnos
20/02/2024
Tystysgrif am ddim
Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 6 mis gyda gwersi am 4 awr yr wythnos o 10:00 AM hyd 2:30 PM ar Ddydd Mawrth
£176 (Dysgwyr sy'n byw/gweithio yng Nghymru / £495 (Dysgwyr o du allan i Gymru)
Swyddfa AOC|ALW Wrecsam, 33 Stryd y Brenin, Wrecsam, LL11 1HR
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
18 wythnos

Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 6 mis gyda gwersi am 4 awr yr wythnos o 10:00 AM hyd 2:30 PM ar Ddydd Mawrth

Wedi'i achredu'n llawn

Mae hwn yn gwrs achrededig sydd wedi'i ardystio gan AGORED

Trosolwg

Mae'r cymhwyster wedi'i gynllunio i roi'r wybodaeth, y sgiliau a'r cymwyseddau sylfaenol i ddysgwyr defnyddio sgiliau cwnsela yn foesegol ac yn ddiogel mewn amrywiaeth o gyd-destunau a rolau.

Mae'r cymhwyster sy'n cychwyn ar lefel gyntaf hyfforddiant fel cwnselydd proffesiynol, y rhai sydd am ddysgu sgiliau cwnsela mewn rolau proffesiynol neu gynorthwyol eraill, a'r rhai sydd am wella eu perthnasoedd proffesiynol a phersonol fel rhan o ddatblygiad personol.

Ni fydd y cymhwyster yn addysgu dysgwyr sut i fod yn gwnselwyr, ond bydd yn eu helpu i benderfynu a ydynt am barhau i hyfforddi fel cwnselydd ai peidio.

Cynnwys

Beth fyddaf yn ei ddysgu?

1.Defnyddio sgiliau cwnsela yn foesegol ac yn ddiogel
2.Sefydlu a chynnal rôl gynorthwyol
3.Gweithio'n empathig fel cynorthwy-ydd
4.Canolbwyntio ar anghenion a phryderon yr un sy'n cael cymorth
5.Defnyddio hunan-ymwybyddiaeth yn y rôl gynorthwyol
6.Defnyddio ystod o sgiliau cwnsela i hwyluso'r rhyngweithio cynorthwyol
7.Defnyddio adborth a hunan fyfyrio i wella sgiliau cwnsela

Cymhwyster

Tystysgrif CPCAB Lefel 2 mewn Sgiliau Cwnsela (CSK-L2) 500/7938/4

Gofynion Mynediad

Nid oes angen hyfforddiant na phrofiad blaenorol.

Ystyriaethau gofynion mynediad eraill
Oedran - Rhaid i chi fod yn 18 oed o leiaf i gofrestru ar y cwrs. Nid oes terfyn oedran uchaf.
Ymrwymiad - Rhaid i chi allu ymrwymo amser ac adnoddau i ymgymryd â'r elfennau cymhwysol ymarferol ac anelu at fynychu o leiaf 80% o'r sesiynau a addysgir.

Nid yw'r cymhwyster yn addas ar gyfer y rhai sydd ar hyn o bryd mewn cyflwr o anhawster emosiynol difrifol a/neu drallod seicolegol difrifol gan fod y cwrs yn cynnwys elfennau arbrofol a fydd yn cynnwys rhywfaint o ddatgeliad personol a gweithgareddau datblygiadol personol cysylltiedig.

Llwybr Gyrfa

Mae cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn galluogi dilyniant i Dystysgrif Lefel 3 CPCAB mewn Astudiaethau Cwnsela.
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es