Gwaith Coed | Addysg Oedolion Cymru
Gwaith Coed
Ystafell Ddosbarth
Saesneg

Gwaith Coed

Cod y Cwrs: P23C0016C
M

Cerfio Pren


10 wythnos
15/05/2024
Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 3 mis gyda gwersi am 2 awr yr wythnos o 7:00 PM hyd 9:00 PM ar Ddydd Mercher
Am ddim (Dysgwyr sy'n byw/gweithio yng Nghymru) / £130 (Dysgwyr o du allan i Gymru)
Uned 10, Gweithdai Port Talbot, Port Talbot, SA12 6HZ
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
10 wythnos

Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 3 mis gyda gwersi am 2 awr yr wythnos o 7:00 PM hyd 9:00 PM ar Ddydd Mercher

Anachrededig

Cynnwys

Ymunwch gyda'n dosbarth cerfio pren a dysgu sut i drawsnewid blociau o bren yn weithiau celf arbennig. Pob wythnos, byddwch yn dysgu sgiliau a thechnegau newydd, ac yn cael gweithio ar brosiectau personol a chreu rhywbeth gwirioneddol unigryw.
Gyda'n dosbarthiadau bach a'n cyfarwyddyd personol, fe gewch y gefnogaeth i lwyddo. Mae ein tiwtor profiadol wrth law i ateb unrhyw gwestiynau a rhoi arweiniad, fel y gallwch deimlo'n hyderus yn eich galluoedd.
Mae ein dosbarthiadau wedi'u cynllunio i weddu i bob lefel, o ddechreuwyr i gerfwyr pren profiadol. Mae hefyd yn weithgaredd hwyliog ac ymlaciol a all helpu i leihau straen a gwella ffocws. Peidiwch â cholli'r cyfle i ddysgu medr newydd a chreu rhywbeth anhygoel.

Mae’r cwrs yn cael ei redeg gan y Gangen ‘Gwaith Saer i Bawb’. Bydd angen i chi ddod yn aelod o'r Gangen, er mwyn cael mynediad i'r cwrs. Unwaith y byddwch wedi dod yn aelod o'r Gangen, ffioedd y cwrs yw £3.50 y sesiwn.

Cymhwyster

Nid yw'r cwrs yn arwain at gymhwyster cydnabyddedig.

Gofynion Mynediad

Nid oes angen profiad.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Gallwn gyflenwi'r deunyddiau a'r offer angenrheidiol, gan gynnwys pren, staeniau, olew, a deunyddiau llyfnu.
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es