Gwaith Coed | Addysg Oedolion Cymru
Gwaith Coed
Ystafell Ddosbarth
Saesneg

Gwaith Coed

Cod y Cwrs: P23C0018C
M

10 wythnos
16/05/2024
Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 3 mis gyda gwersi am 3 awr yr wythnos o 12:00 PM hyd 3:00 PM ar Ddydd Iau
Am ddim (Dysgwyr sy'n byw/gweithio yng Nghymru) / £195 (Dysgwyr o du allan i Gymru)
Uned 10, Gweithdai Port Talbot, Port Talbot, SA12 6HZ
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
10 wythnos

Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 3 mis gyda gwersi am 3 awr yr wythnos o 12:00 PM hyd 3:00 PM ar Ddydd Iau

Anachrededig

Trosolwg

Mae ein dosbarthiadau dydd Llun ac Iau yn berffaith ar gyfer unrhyw un sydd am ddysgu sgil newydd neu wella eu gallu mewn gwaith coed. Rydym yn cynnig dosbarthiadau ar gyfer dechreuwyr a gweithwyr coed canolradd, felly byddwch yn gallu dod o hyd i'r lefel perffaith ar gyfer eich medrau.

Cynnwys

Dysgwch sut i wneud creadigaethau pren hardd yn ein dosbarthiadau crefft coed a gwaith coed.
Mae ein dosbarthiadau yn agored i unigolion a grwpiau, a gallwn gyflenwi'r holl ddeunyddiau ac offer byddwch ei angen i gwblhau prosiect. Dewch fel grŵp a mwynhewch ddysgu gyda'ch gilydd!

Mae’r cwrs yn cael ei redeg gan y Gangen ‘Gwaith Saer i Bawb’. Bydd angen i chi ddod yn aelod o'r Gangen, er mwyn cael mynediad i'r cwrs. Unwaith y byddwch wedi dod yn aelod o'r Gangen, ffioedd y cwrs yw £3.50 y sesiwn.

Cymhwyster

Nid yw'r cwrs yn arwain at gymhwyster cydnabyddedig.

Gofynion Mynediad

Nid oes angen profiad blaenorol ac nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Darperir offer ac adnoddau.
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es