CPCAB L3 Tystysgrif mewn Sgiliau Cwnsela | Addysg Oedolion Cymru
CPCAB L3 Tystysgrif mewn Sgiliau Cwnsela
Ystafell Ddosbarth
Saesneg

CPCAB L3 Tystysgrif mewn Sgiliau Cwnsela

Cod y Cwrs: X23C0036A
A

CPCAB L3 Tystysgrif mewn Sgiliau Cwnsela


30 wythnos
18/09/2023
Tystysgrif am ddim
Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 11 mis gyda gwersi am 3 awr yr wythnos o 6:00 PM hyd 9:00 PM ar Ddydd Llun
£100 (Dysgwyr sy'n byw/gweithio yng Nghymru / £100 (Dysgwyr o du allan i Gymru)
Y Ganolfan Goffa, Ffordd y Chwarel, Brynteg, LL11 6AB
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
30 wythnos

Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 11 mis gyda gwersi am 3 awr yr wythnos o 6:00 PM hyd 9:00 PM ar Ddydd Llun

Wedi'i achredu'n llawn

Mae hwn yn gwrs achrededig sydd wedi'i ardystio gan AGORED

Trosolwg

Mae’r cwrs yn cynnig cyfle i wneud y canlynol:
· Paratoi i ddefnyddio fframwaith proffesiynol o fewn lleoliad cwnsela
· Datblygu dealltwriaeth o’r berthynas cwnsela
· Paratoi i ddefnyddio dealltwriaeth o amrywiaeth a sgiliau mewn perthynas cwnsela.
· Paratoi i reoli’r broses cwnsela fel rhan o gontract sy’n canolbwyntio ar anghenion defnyddiwr.
· Datblygu ymwybyddiaeth bersonol a dealltwriaeth i baratoi at waith sgiliau cwnsela.
· Datblygu dealltwriaeth o’r broses cwnsela.
· Deall goruchwyliaeth.

https://www.cpcab.co.uk/qualifications/cst-l3

Mae'r cwrs yn rhan-amser - 1 sesiwn o dair awr yr wythnos, am 30 wythnos. Mae yna hefyd 2 diwtorial 30 munud yn ystod y cwrs. Bydd angen astudio yn ychwanegol hefyd - o leiaf 4 awr yr wythnos, a mwy ar adegau penodol yn ystod y cwrs.

Cynnwys

Mae’r cwrs yn darparu cyfnod pontio o ddefnyddio sgiliau cwnsela sylfaenol i astudiaeth fanylach ac ymarfer y sgiliau. Mae’r cwrs yn ofyniad mynediad ar gyfer y cwrs Diploma CPCAB Uwch mewn Cwnsela Therapiwtig dros 2 flynedd, ac mae’n paratoi hyfforddeion ar gyfer gweithio mewn lleoliad asiantaeth fel cynghorydd dan hyfforddiant.

Cymhwyster

Tystysgrif mewn Astudiaethau Cwnsela Lefel 3 (CST-L3).

Gofynion Mynediad

Bydd angen i fyfyrwyr fod wedi cyflawni Tystysgrif Lefel 2 CPCAB mewn Sgiliau Cwnsela (neu gymhwyster cyfwerth). Caiff ymgeiswyr eu dewis ar sail ffurflen gais ysgrifenedig, datganiad personol a chyfweliad os ydych chi wedi cwblhau lefel 2 gyda darparwr arall.

Ystyriaethau eraill o ran gofynion mynediad:
Oedran – Mae’n rhaid i chi fod yn 19 mlwydd oed o leiaf i gofrestru ar y cwrs hwn. Nid oes uchafswm oedran.
Ymrwymiad – Mae’n rhaid i chi allu neilltuo’r amser a’r adnoddau sy’n ofynnol i gyflawni’r elfennau ymarferol cymwysedig a dylech geisio mynychu o leiaf 80% o’r sesiynau addysgu.

Llwybr Gyrfa

Bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn galluogi dysgwyr i fynd ati i astudio am y cymhwyster dilynol gan CPCAB:
Diploma Uwch (Lefel 4) CPCAB mewn Cwnsela Therapiwtig.
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es