Meddyliau a Gweledigaethau | Addysg Oedolion Cymru
Mae Cryfhau Amrywiaeth yn Allweddol

Mae Cryfhau Amrywiaeth yn Allweddol

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi datblygu ar sail ei egwyddorion gwreiddiol sydd wedi para ymhell dros ganrif. Un o gonglfeini ein cyfansoddiad yw ymrwymiad diamod i sicrhau ‘dysgu i bawb’ er mwyn gwella ein holl ddinasyddion, ein cymunedau a’r...
Gweledigaeth y Silyns ac Ein Gwaith Presennol

Gweledigaeth y Silyns ac Ein Gwaith Presennol

Arloeswyr ym maes addysg oedolion yng Nghymru oedd Mary Silyn a Robert Silyn Roberts. Roeddent yn gyfrifol am adeiladu rhwydwaith clodwiw o weithgareddau’r WEA/CAG (Cymdeithas Addysg y Gweithwyr) yng ngogledd Cymru, y gogledd-orllewin yn arbennig, yn hanner cyntaf yr...
U Theori a Gweledigaeth a Rennir

U Theori a Gweledigaeth a Rennir

Mae’r diolch i’r diweddar a’r arloesol Arfon Rhys am fy nghyflwyno i ddamcaniaeth U Scharmer. Yn fras, mae’r ddamcaniaeth ‘newid’ hon yn nodi fod rhaid i unigolion, sydd â’r cyfrifoldeb o gyflwyno ‘newid’, fynd drwy nifer o gamau meddyliol a pharatoadol cyn eu bod...
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es