Mark Baines | Addysg Oedolion Cymru

 

Pennaeth Cwricwlwm a Pherfformiad - Mark Baines

Ymunais gydag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales (WEA De Cymru ar y pryd) fel arbenigwr Cyllid yn 2007, yn dilyn rolau Cyllid blaenorol yn y sector Addysg.

Mae fy rôl yn y sefydliad wedi datblygu'n sylweddol yn ystod y cyfnod hwn, yn enwedig i gynnwys cyfrifoldeb am y cwricwlwm fel Pennaeth Cwricwlwm a Pherfformiad. Yn adrodd i'r Prif Weithredwr, rwy'n darparu arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol i'r cwricwlwm a swyddogaethau ansawdd i alluogi a hwyluso cyflwyno dysgu oedolion o ansawdd uchel, trwy ragoriaeth mewn addysgu a dysgu.

Rwy'n darparu arweinyddiaeth strategol, rheolaeth a datblygiad y strategaeth ariannol i gefnogi'r Cynllun Strategol ac amcanion ariannol, gan ategu fy rôl yn y cwricwlwm a sicrhau bod gan y sefydliad fframwaith cadarn o reolaeth ariannol yn gweithredu yn unol â chyfrifoldebau a gofynion statudol perthnasol.

Mae gennyf hefyd gyfrifoldeb corfforaethol dros Gyllid, rheoli prosiectau, cynhyrchu incwm a chaffael; MIS (systemau rheoli data a chofnodion dysgwyr) a Thechnoleg Gwybodaeth.

Rwyf yn Gyfrifydd Rheolaeth Siartredig sy'n gysylltiedig â Sefydliad Siartredig Cyfrifwyr Rheoli (CIMA) ac yn ddiweddar rwyf wedi cwblhau hyfforddiant Arolygwyr Cymheiriaid Estyn. Yn fy amser hamdden rwy'n mwynhau garddio, beicio mynydd a mwynhau'r awyr agored gyda fy nheulu.

 

 

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es