Partneriaeth ag Brifysgol Agored yng Nghymru | Addysg Oedolion Cymru

Gweithio gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn falch o weithio mewn partneriaeth ar Brifysgol Agored yng Nghymru er mwyn cynyddu mynediad at ystod eang o gyfleoedd dysgu i ddysgwyr sy'n oedolion ledled Cymru. Cymerwch olwg ar ein tudalen Hwb ar wefan y Brifysgol Agored i gael mwy o wybodaeth am rai o'r cyrsiau OpenLearn.

 

Parhau eich taith ddysgu!

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es