Partneriaeth ag MAD Abertawe | Addysg Oedolion Cymru

Dathlu ein partneriaeth newydd gyda MAD Abertawe!

Mae MAD Abertawe yn gweithio i geisio gwneud y byd yn decach, fel gall pobl ffynnu a bod fel eu hunain!

Mae MAD Abertawe yn elusen llawr gwlad ieuenctid a chymuned gynhwysol sy'n anoddefgar o wahaniaethu ac anghyfiawnder ac yn wrth dlodi, gwrth-hiliaeth, o blaid cydraddoldeb a’r amgylchedd. Wedi’n hysgogi gan ddatblygiad cyfiawnder cymdeithasol a thegwch, gweithiwn gyda phobl ifanc a chymunedau sydd wedi’u gwthio i’r cyrion gan ormes systemig er mwyn ceisio datgymalu strwythurau sy’n hybu gwahaniaethu.

Byddwn yn darparu offer i MAD Abertawe er mwyn cefnogi natur ddringadwy eu darpariaeth ddigidol arloesol, gan archwilio cyfleoedd datblygu cydweithredol i hyrwyddo Rhithrealiti a Realiti Estyngedig (VR ac AR) mewn addysgu a dysgu a chyfleoedd ar gyfer cyfeirio dysgwyr o’r ddwy ochr at y ddarpariaeth. Cliciwch yma i ddarganfod mwy!


Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es