Camau at Lwyddiant Integreiddio | Addysg Oedolion Cymru

Ymunwch â ni a dysgwch am eich cymuned

Mae’r Prosiect Camau at Lwyddo i Integreiddio yn cynnig gweithgareddau difyr a diddorol yn RHAD AC AM DDIM a wnaiff sicrhau fod gan ffoaduriaid a Dinasyddion Trydydd Gwledydd yng Nghymru y sgiliau, y wybodaeth a’r cyfleoedd sy’n ofynnol i’w helpu i integreiddio i’w cymuned leol.

Bydd y prosiect yn rhedeg tan ddiwedd Rhagfyr 2022, a chaiff ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Integreiddio Ceiswyr Lloches a Mudo yr UE. Mae Camau at Lwyddo i Integreiddio yn rhedeg ledled Cymru dan arweiniad Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, yn adeiladu ar ei enw gwych am addysg gymunedol.

Mae'r prosiect yn agored i:

➔ Gwladolion nad ydynt yn rhan o'r UE/AEE sy'n byw’n gyfreithlon yn y DU
➔ Ffoaduriaid
➔ Y rhai sydd ag amddiffyniad dyngarol neu ganiatâd dewisol i aros am 30 mis neu fwy
➔ Plant o dan 18 oed sydd ar eu pen eu hunain sy’n Geisiwyr Lloches

Os ydych chi'n ansicr, cysylltwch â ni i weld os ydych yn gymwys.

Rydym yn cynnig:

➔ Clybiau Sgwrs Anffurfiol a dosbarthiadau Saesneg i siaradwyr ieithoedd eraill (ESOL)
➔ Sesiynau crefft a gwaith coed
➔ Hunanofal a lles
➔ Dysgu am fywyd yn y DU
➔ Paratoi ar gyfer y prawf Theori Gyrru i ddysgwyr Saesneg i siaradwyr ieithoedd eraill (ESOL)
➔ Cyfleoedd dysgu teuluol
➔Dysgu am ddiwylliant a chelfyddydau Cymru
➔Dysgu Cymraeg sylfaenol (WSOL)
➔Clybiau Coginio, Gwnïo

Gallwn gynnig llawer o gyrsiau gwahanol eraill, yn dibynnu ar eich diddordebau.

 
 

Gallwn eich helpu gyda:

➔ Chwilio am gyrsiau ESOL achrededig
➔ Sgiliau TG i helpu dysgwyr i gael mynediad at gyfleoedd dysgu ar-lein
➔ Grwpiau a gweithgareddau hwyl
➔ Teithiau i fannau o ddiddordeb
➔ Cymorth cyflogadwyedd
➔ Paratoi ar gyfer IELTS a SELT
➔ Cyngor a chefnogaeth am yr ardal a'r gwasanaethau lleol

I ymholi am gwrs, cysylltwch:

Amy Binnell: 07947381506 amy.binnell@adultlearning.wales

Galiya Idrisova: 07495176086 galiya.idrisova@adultlearning.wales

Siriol McAvoy: 07947381643 siriol.mcavoy@adultlearning.wales


Ewch i'n grŵp Facebook heddiw.

Fe'ch anfonir i'r dudalen Grwpiau, cliciwch os gwelwch yn dda ar y ddolen ‘AMIF: Camau at Lwyddiant Integreiddio / Steps to Integration Success’.

Ariennir y prosiect hwn yn rhannol gan Gronfa Integreiddio Ceiswyr Lloches a Mudo’r Undeb Ewropeaidd. Yn sicrhau fod rheoli llifoedd mudo yn fwy effeithlon ledled yr Undeb Ewropeaidd.

 

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es