Ein Cangennau | Addysg Oedolion Cymru

Ein Canghennau

Beth yw Cangen?

Disgrifir Cangen fel grŵp o ddysgwyr sy'n dilyn ac yn dewis eu diddordebau dysgu eu hunain; mae pwyllgor hunan reoledig yn arwain y grŵp ac mae gan yr aelodau gyfle i ymarfer democratiaeth a datblygu sgiliau ar gyfer cyfranogiad effeithiol yn y gymdeithas ehangach. Mae'r gangen yn cael ei chydnabod gennym ac yn gysylltiedig â ni (Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales), ac rydym yn cefnogi’r anghenion dysgu ac adnoddau gan gynnwys chwilio am diwtoriaid addas ar gyfer darpariaeth y canghennau; rydym hefyd yn cynnig rhywfaint o gymorth ariannol. Rydym yn unigryw yng Nghymru, oherwydd bod ein dysgwyr yn cael eu cydnabod fel aelodau o'n sefydliad, ac os ydynt yn dewis, yn medru ffurfio Canghennau lleol.

 

Pam creu Cangen?

Mae ein Canghennau yn grwpiau gweithredol gyda phobl sy'n llywio eu diddordebau dysgu eu hunain. Felly yn hytrach na phrosbectws neu ganllaw dysgu yn llywio’r rhaglen ddysgu, mae Cangen yn cynnig cyfle i ddatblygu rhaglen addysg wedi'i theilwra i'r pethau o bwys ac o ddiddordeb i’r grŵp dysgu. Gall dosbarthiadau gynnwys unrhyw beth o Lythrennedd Sylfaenol i Athroniaeth, o Bendantrwydd i Hawliau Lles. Y Gangen sydd gyda'r dewis!

 

Mudiad Gwirfoddol

Dechreuodd ein Canghennau oherwydd menter un o'n sefydliadau cychwynnol, Cymdeithas Addysg y Gweithwyr (CAG neu WEA), ac maent yn parhau i gael eu llywio gan ein mudiad gwirfoddol. Mae ein mudiad gwirfoddol yn gweithio i oedolion sy'n dysgu yng Nghymru er mwyn cyfoethogi a chryfhau ein cymdeithas, yn ogystal ag ysgogi datblygiad unigol trwy Addysg Oedolion. Ein prif amcan yw creu democratiaeth addysgedig lle mae cyfranogiad mewn materion cyhoeddus, a'r wybodaeth mae hynny ei angen, wedi ei ledaenu'n eang drwy’r gymuned.

 

Pwy all gymryd rhan?

Gall unrhyw un sydd â diddordeb ac eisiau bod ynghlwm gyda’r gwaith fod yn rhan o'r broses ddysgu. Efallai ei fod yn gyfle i chi ddysgu eilwaith – efallai ei fod yn bwnc nad oedd yn cael ei gynnig yn yr ysgol neu’n gyfle i ehangu eich gwybodaeth mewn ardal o ddiddordeb arbennig. Nid oes unrhyw ddwy gangen yn gweithredu yn yr un ffordd, felly rydym yma i gynnig cefnogaeth ac i’ch helpu i ddysgu!

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy neu eisiau cychwyn eich cangen eich hun gyda dysgwyr eraill sydd â diddordeb, siaradwch gyda ni heddiw!

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es