Ein Gwerthoedd | Addysg Oedolion Cymru

Ein Gwerthoedd

. . . a'n hegwyddorion ym mhopeth a wnawn.


 

Canolbwyntio ar y dysgwr

Rydyn yn rhoi ein dysgwyr wrth galon popeth rydyn yn ei wneud

 

Ansawdd

Rydym yn ymdrechu am ragoriaeth yn ein holl raglenni dysgu a’n gwasanaethau

 

Uniondeb

Rydym yn cynnal safonau cywirdeb uchaf yn ein holl weithredoedd

 

Iaith Gymraeg

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu sefydliad dwyieithog ac i ddarparu mynediad cyfartal i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg

 

Democratiaeth

Rydym yn hyrwyddo diwylliant o fod yn agored ac yn dryloyw ac wedi ymrwymo i ddemocratiaeth weithredol i ddiwallu anghenion ein dysgwyr

 

Cymunedau

Rydym yn ddinasyddion da mewn cymunedau lle’r ydym yn byw ac yn gweithio, gan sicrhau ein bod yn diwallu anghenion dysgu, yn hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol ac yn cefnogi buddion lles a chymdeithasol

 

Gwaith tîm

Rydym yn gweithio gyda’n gilydd yn ddeinamig ac yn gydweithrediadol ar draws pob swyddogaeth gydag agwedd “popeth yn bosib”, i gyflawni ein gweledigaeth a’n cenhadaeth

 

Parch at bobl

Rydym yn gwerthfawrogi ein staff, partneriaid a chefnogwyr ac yn sicrhau bod ein holl weithrediadau yn hollgynhwysol

 

Cyfrifol

Rydym wedi ymrwymo i dyfu ein sefydliad mewn ffordd gyfrifol a chynaliadwy i gyflawni ein gweledigaeth a’n cenhadaeth

 

Angerdd

Rydym yn symud ymlaen yn gyson, yn arloesi ac yn gwella.

 


Hoffech chi ddarganfod sut rydyn ni'n rhoi ein gwerthoedd ar waith?

Siaradwch â ni

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es