Cyrsiau Prawf Diogel Saesneg | Addysg Oedolion Cymru

Cyrsiau Prawf Diogel Saesneg

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales a SELT

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yw un o’r darparwyr sy’n cynnig y nifer fwyaf o gyrsiau iaith Saesneg yng Nghymru. Rydym ni bellach yn cynnig cyrsiau ledled Cymru i’ch paratoi am y Prawf Iaith Saesneg Secure English Language test (SELT). Mae’r Swyddfa Gartref yn mynnu eich bod chi’n llwyddo yn y prawf hwn i ddangos bod gennych chi’r sgiliau ieithyddol sydd eu hangen i wneud cais am naill ai Caniatâd Pellach i Aros, Caniatâd Amhenodol i Aros (ILR) neu Ddinasyddiaeth y Deyrnas Unedig.

english

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn Ddarparwr Cwrs SELT rhestredig

Cynhelir cyrsiau gan diwtoriaid cymwysedig a phrofiadol gan ddefnyddio deunyddiau a ddarperir gan Goleg y Drindod Llundain sy’n cyfateb yn union i’r sgiliau y disgwylir i chi eu dangos yn y prawf. Cyn cofrestru ar y cwrs, byddwn yn asesu eich sgiliau iaith ac yn rhoi gwybod i chi pa mor addas ydych i ymuno â’r cwrs a llwyddo yn y prawf iaith.


Pa brawf iaith y bydd angen i chi lwyddo ynddo?

Mae’n rhaid i ymgeiswyr am Ganiatâd Amhenodol i Aros neu Ddinasyddiaeth Brydeinig lwyddo mewn Prawf Iaith Saesneg (SELT) ar lefel B1 CEFR o leiaf mewn Siarad a Gwrando.

Mae’n rhaid i ymgeiswyr am Ganiatâd Pellach i Aros lwyddo mewn Prawf Iaith Saesneg (SELT) ar lefel A1 CEFR o leiaf mewn Siarad a Gwrando.

Yn dilyn y cwrs paratoi, bydd Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn trefnu eich prawf yn eich canolfan SELT agosaf sydd wedi’i chymeradwyo gan y Swyddfa Gartref ar ddyddiad ac amser sy’n gyfleus i chi.

Darganfyddwch fwy... 03300 580845. Siaradwch â Saffa neu Alison.

Cliciwch i chwilio am gwrs yn agos i chi.
 

Rhesymau dros Ddysgu gyda ni

  1. Rhoi hwb i’ch hyder
  2. Darganfod sgil newydd
  3. Agor drysau at gyfleoedd newydd
  4. Ailennyn diddordeb
  5. Gwella eich llesiant
  6. Gwneud llawer o ffrindiau newydd
  7. Bod yn rhan o’ch cymuned leol
  8. Dod yn fwy gweithgar a dirwystr
  9. Dysgu sgiliau newydd an gwahanol
 

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es