Cyrsiau Addysgu a Dysgu | Addysg Oedolion Cymru

Addysgu, Dysgu a Datblygu a Chymorth Dysgu

Rydym yn cynnig ystod lawn o gymwysterau mewn Addysgu, Dysgu a Datblygu a Chymorth Dysgu. Mae’r cymwysterau yn cynnwys meysydd fel Asesydd a Sicrhau Ansawdd, Addysg a Hyfforddiant, Cymorth Dysgu ac Ymarferydd Sgiliau Hanfodol.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf a hoffech chi ddysgu neu wella'ch sgiliau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu, yna gallai cwrs ESOL fod ar eich cyfer chi.

Mae’r cymwysterau yn galluogi symud ymlaen i fod yn Athro, Hyfforddwr a Gwiriwr Mewnol cymwys. Mae ein dysgwyr yn cyflawni cymwysterau addysgol a gydnabyddir yn genedlaethol trwy City and Guilds ac Agored Cymru; cynigir cyrsiau yn hyblyg yn ôl anghenion dysgwyr.

adult learning wales

 

Dyma ein hystod cyrsiau presennol:

Lefel 2

Asesu Unedau Seiliedig ar Gredydau

Agored Cymru Asesu Unedau Seiliedig ar Gredydau - Agored Cymru


Lefel 3

Dyfarniad mewn Asesu Cyflawniad Galwedigaethol

Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant


Lefel 4

Dyfarniad mewn Sicrhau Ansawdd Mewnol Prosesau ac Arfer Asesu

Tystysgrif mewn Addysg a Hyfforddiant


 

Cyrsiau Addysgu a Dysgu - Mewn Partneriaeth

Mae ein hadran Addysgu a Dysgu yn galluogi mynediad i ystod eang o gymwysterau hefyd sy’n galluogi sefydliadau partneriaeth i ddatblygu’n sefydliadau dysgu.

Rydym yn cynnig mynediad â gostyngiad i bartneriaid i’r gyfres ddysgu hon, gyda chyngor a chymorth i ddod o hyd i’r cwrs iawn ar gyfer anghenion penodol.


Mynnwch wybod mwy

Dysgwch fwy am y cyrsiau a’r cyfleoedd hyn i weithio mewn partneriaeth trwy gysylltu â’r Cydlynydd Addysgu a Dysgu.

tlinfo@addysgoedolion.cymru

0345 4500 607

 

Rhesymau dros Ddysgu gyda ni

  1. Rhoi hwb i’ch hyder
  2. Darganfod sgil newydd
  3. Agor drysau at gyfleoedd newydd
  4. Ailennyn diddordeb
  5. Gwella eich llesiant
  6. Gwneud llawer o ffrindiau newydd
  7. Bod yn rhan o’ch cymuned leol
  8. Dod yn fwy gweithgar ac allblyg
  9. Dysgu sgiliau newydd a gwahanol
 

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es