Ysgrifennydd and Chlerc – Stephen Thomas | Addysg Oedolion Cymru

 

Ysgrifennydd y Cwmni a Chlerc - Stephen Thomas

Y finnau yw Ysgrifennydd y Cwmni a Chlerc Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, hyn wedi bod yn Glerc ar WEA Cymru a Chymdeithas Addysg y Gweithwyr De Cymru cyn i’r cyfuno a fu yn y blynyddoedd diwethaf. Am dros 20 blynedd gweithiais ym meysydd datblygiad rhyngwladol ac addysg dinasyddiaeth fyd-eang – gydag Achub y Plant, Comic Relief, Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru, a Valid International. Rwyf hefyd wedi bod yn ddarlithydd gwadd ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn aelod o Banel Ymgynghori Plant Mewn Angen yng Nghymru.

 

 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Lard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

Ebost

Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni))

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es