Llywodraethwr Staff – Gareth Cork | Addysg Oedolion Cymru

 

Llywodraethwr Staff - Gareth Cork

Rwyf wedi bod yn rhan o’r mudiad hwn am dros 4 mlynedd, mewn gwahanol dimau – Ansawdd, Cyllid a Rhanbarthol.

Yn wreiddiol o Walsall yng Nghanolbarth Lloegr, gyda chysylltiadau teuluol yn y Rhondda, roeddwn yn was sifil am nifer o flynyddoedd cyn cael fy niswyddo, pan ddefnyddiais arian REACT i ddatblygu fy sgiliau. Cadarnhaodd hwn pwysigrwydd dysgu gydol oes imi, ar gyfer cyflogadwyedd a hunanddatblygiad.

Mae gennyf gred gref mewn cydraddoldeb i bawb ac yn hybu hyn trwy fod yn aelod o’r grŵp Diogelu, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth. Rwyf yn awyddus i rannu barn a syniadau holl aelodau’r staff tu mewn i’r Cyngor a’i Bwyllgorau.

 

 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Iard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

E-bost

Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni))

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es