Aelod o’r Cyngor – Salamatu Fade | Addysg Oedolion Cymru

 

Aelod o'r Cyngor - Tim Palazon

Rwyf yn Uwch Ddarlithydd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ar hyn o bryd ac rwyf wedi dysgu ym maes addysg oedolion am dros ugain mlynedd. Mae hyn yn cynnwys addysgu mewn Addysg Bellach ac Uwch: y sefydliadau blaenorol yw Coleg Gwent, Coleg Casnewydd o Brifysgol Cymru a’r cyn Prifysgol Morgannwg.

Mae mentrau i ehangu mynediad wedi creu rhan graidd o fy ngyrfa fel athro. Wrth fod yn fyfyriwr hŷn fy hun a dilyn gyrfa wedi hynny yn addysgu oedolion rwyf wedi cael dealltwriaeth ddofn o rym trawsnewidiol addysg oedolion ac ymrwymiad i fodd o ddysgu ble mae’r myfyriwr yn ei ganol.

 

 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Lard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

Ebost

Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni))

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es