Aelod o’r Cyngor – Stephen Nicholls | Addysg Oedolion Cymru

 

Aelod o'r Cyngor - Stephen Nicholls

Cyn i mi ymddeol roeddwn yn was sifil yn y Swyddfa Gymreig/Llywodraeth Cymru, yn ddiweddar yn ymwneud gydag ariannu myfyrwyr yn addysg bellach ac uwch a llywodraethiant prifysgolion.

Rwyf wastad wedi ymdrechu i sicrhau chwarae teg i fyfyrwyr - cadw’r Lwfans Cynhaliaeth Addysg ar gyfer pobl yn byw yng Nghymru, cydnabyddiaeth y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr am Undeb Credyd oedd yn helpu myfyriwr bregus, ac ‘addasiadau cymwys’ yn cael eu gwneud i dderbyn myfyrwyr anabl.

Daeth pwysigrwydd addysg i oedolion yn amlwg imi yn gyntaf yn y 1970au pan roddwyd grant i fy nhad ail-hyfforddi wedi i waith dur East Moors, Caerdydd gau. Cafodd 4 lefel ‘O’ a gafodd hyn effaith positif ar ei hunan-barch.

Yn y 1980au treuliais ddwy flynedd fel darlithydd rhan amser i oedolion mewn bioleg ddynol yn Ysgol St. Cyres, Penarth, gan dderbyn boddhad mawr pan gynigiodd am a llwyddodd rhai dysgwyr y lefel ‘O’ cysylltiedig.

 

 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Lard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

Ebost

Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni))

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es