Aelod o’r Cyngor – Siôn Aled Owen | Addysg Oedolion Cymru

 

Aelod o'r Cyngor - Siôn Aled Owen

Rwyf wedi bod yn diwtor Cymraeg i Oedolion ers yr wythdegau, yng Nghymru, Lloegr ac Awstralia. Bûm hefyd yn darlithio mewn diwinyddiaeth a hanes diwylliannol yng Nghymru a'r Alban. Mae gennyf fusnes cyfieithu testun a chyfieithu ar y pryd ers 2004 a bûm yn diwtor cyfieithu a Chymraeg i Oedolion gyda Chymdeithas Addysg y Gweithwyr, fel yr oedd, yng Ngogledd Cymru.

Bûm yn gwneud gwaith ymchwil dan Brifysgol Bangor i ddefnydd cymdeithasol plant ysgol o’r Gymraeg. Roedd hynny’n cynnwys ymweld â sefyllfaoedd cymharol mewn gwledydd eraill gan gynnwys Gwlad y Basg, Gwlad Thai a Chanada. Rwyf yn parhau â diddordeb arbennig mewn addysg ddwyieithog. Ar hyn o bryd, rwyf yn gweithio fel Tiwtor mewn Diwinyddiaeth Gymreig yn Athrofa Padarn Sant, sef adran hyfforddi’r Eglwys yng Nghymru. Gobeithiaf y bydd fy mhrofiadau blaenorol a’m diddordebau presennol yn fy ngalluogi i wneud cyfraniad cadarnhaol i waith y Cyngor.


 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Lard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

Ebost

Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni))

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es