Aelod o’r Cyngor – Sam Emmett | Addysg Oedolion Cymru

 

Llywodraethwr Staff - Sam Emmett

Rwyf yn Gydlynydd Datblygu’r Cwricwlwm i Addysg Oedolion Cymru yng Nghonwy, yn cynllunio rhaglenni addysgol newydd. Mae hefyd gen i brofiad eang mewn addysg gymunedol allanol gyda nifer o gyrff, o ddysgu mewn Addysg Uwch, fel hyfforddwr athrawon a thiwtor aml-ddisgybledig. Ar ben y pynciau rwyf yn dysgu i’r mudiad hwn (Tystysgrif mewn Addysg a Hyfforddiant / Hyfforddi’r Hyfforddwyr / Cefnogi Addysgu a Dysgu / Llythrennedd Digidol / Cyflogadwyedd / Anghenion Addysgol Ychwanegol / Hyfforddwr Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl) mi allaf hefyd ddysgu Hanes ac Archaeoleg.

Rwyf yn angerddol dros addysg i bawb, yn arbennig addysg i oedolion, ac ehangu cyfranogiad. Mae gen i ddoniau digidol ac addysgeg digidol datblygedig bydd o werth yn y swydd yma, gan fydd addysg yn dal i fod ar gael yn ddigidol yn y dyfodol. Ar hyd fy ngyrfa rwyf wedi defnyddio fy sgiliau arloesi i greu cyrsiau a dulliau addysgol newydd.

Cyn hyn oll gweithiais mewn manwerthu am nifer o flynyddoedd (ac archaeoleg cyn hynny), yn rhedeg cadwyn o siopau annibynnol, sydd yn golygu sgiliau rheoli, datblygu busnes a chyllid. Gobeithiaf bydd y rhain ar ben fy mhrofiad yn addysg ac arferion arloesol o fudd i’n Cyngor.

 

 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Iard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

E-bost

Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni))

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es