Aelod o’r Cyngor – Salamatu J. Fada | Addysg Oedolion Cymru

 

Aelod o'r Cyngor - Salamatu J. Fada

Ar hyn o bryd rwyf yn gweithio fel ymgynghorydd yn yr amgylchedd a’r sector addysg. Ar sail doethuriaeth ym maes arbenigol o Fioleg Cadwraeth, cychwynnais JAVS Environmental Care Ltd. Nigeria a Tallafi yn y DU.

Yn wreiddiol o Nigeria rwyf yn byw yn awr yng ngogledd Cymru. Rwyf hefyd yn gymrawd cynorthwyol o Higher Education Academy y DU ac mae gennyf brofiad helaeth o ddysgu ym myd addysg uwch, gan gynnwys addysg oedolion, yn Nigeria a’r DU. Gwnaethom sefydlu’r North Wales Africa Society (NWAS) ym mis Medi 2018 – ymgynulliad o aelodau’r alltudiaeth Affricanaidd a phobl yng ngogledd Cymru sydd â diddordeb mewn Affrica. Gyda NWAS rydym yn chwilio ac yn creu cysylltiadau rhwng Affrica a Chymru mewn meysydd cymunedol, addysgol a busnes. Rwyf hefyd yn ddolen gyswllt dros Affrica ar ran Race Council Cymru.

 

 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Lard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

Ebost

Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni))

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es