Aelod o’r Cyngor – Nicole Kinnaird | Addysg Oedolion Cymru

 

Llywodraethwr Staff - Nicole Kinnaird

Ymunais ag Addysg Oedolion Cymru fel tiwtor Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn gynnar yn 2022. Er fy mod wedi fy lleoli yng Nghaerdydd rwy’n teithio o amgylch de Cymru i gynnal gwersi, ac yn mwynhau’r ffaith ein bod yn gweld ein gilydd eto mewn person wrth i bethau ddod yn fwy normal. Mae gen i gymwysterau addysgol ôl-raddedig a PCET, BA (Anrh.) mewn Addysg, Seicoleg ac Anghenion Addysgol Arbennig, ac yn lywodraethwraig yn Ysgol Arbennig Greenhill, Caerdydd. Bwriadaf ddefnyddio fy mhrofiad blaenorol o lywodraethu yn fy ngwaith ar y Cyngor.

Rwyf yn weithiwr caled ac yn feddylwraig o ddifrif, gydag agwedd bositif tuag at bopeth: anelaf i fod yn Lywodraethwraig Addysgol egnïol ac effeithiol, yn gweithio dros fuddiannau ein myfyrwyr, ac ar yr un pryd yn cadw perthynas da gydag aelodau eraill o’r staff a gweddill y Cyngor.

Rwyf hefyd yn ymgyrchu dros hawliau’r anabl, dros ddod i ben ag anffafriaeth a gwella bywydau pobl anabl trwy’r byd gan sicrhau mynediad a chynhwysiad i bawb. Byddaf yn annog fwy o ymwybyddiaeth am anabledd yn y gweithle, gan nad yw gymdeithas yn llawn ystyried y gwaharddiadau mae pobl anabl yn wynebu yn ddyddiol.  

 

 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Iard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

E-bost

Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni))

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es