Aelod o’r Cyngor – Judith Evans | Addysg Oedolion Cymru

 

Aelod o'r Cyngor - Judith Evans

Cyn imi ymddeol roeddwn yn Bennaeth Coleg y Cymoedd, ac wedi gweithio yn addysg bellach yng Nghymru am 28 blynedd. Fel Pennaeth roeddwn yn gyfrifol am oruchwylio cyfeiriad strategol y Coleg ac am ei bedwar campws. Roedd hyn yn cynnwys cynllunio’r cwricwlwm, cymorth i ddysgwyr, adnoddau dynol/corfforol, rheoli risg, a gwella ansawdd. Rwyf wedi ymwneud ag uno colegau tair gwaith a gyda nifer o raglenni buddsoddiadau cyfalaf i golegau. Gwnes i fy ngorau glas i sicrhau fod gan ddysgwyr fynediad i ystod o adnoddau addysgol ac i gefnogaeth dros amrywiaeth o gymunedau. Pan yn Bennaeth, gweithiais yn agos gyda chyflogwyr lleol a rhanbarthol, gan ymateb i’w gofynion gweithlu at y dyfodol. Roeddwn yn aelod o Dasglu Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymoedd y De, yn Gadeirydd ColegauCymru, aelod o Bwyllgor Cynghori Cymru’r Cyngor Prydeinig, ac o Bartneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Fel rhywun sydd wedi mynd yn ôl at addysg fel oedolyn, rwyf erioed wedi deall gwerth addysg oedolion a’r cyfleoedd y gall ef gynnig.

 

 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Lard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

Ebost

Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni))

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es