Aelod o’r Cyngor – Jenni Jones-Annetts | Addysg Oedolion Cymru

 

Aelod o'r Cyngor - Jenni Jones-Annetts

Wedi fy ngeni yn ardal Wrecsam, bues i’n athrawes y Gymraeg mewn ysgol gyfun amlddiwylliannol yng Nghaerdydd. Rwyf wedi dysgu oedolion hefyd, ar hyn o bryd yn gwirfoddoli ar ddosbarth sgwrsio yng Nghanolfan Y Glowyr Caerffili.

Wedi symud i Gaerffili yn 2000, ymunes â’r gangen Cymdeithas Addysg y Gweithwyr (WEA). Ers hynny rwyf wedi elwa o nifer o gyrsiau, yn fwyaf diweddar ‘Defnyddio iPads trwy gyfrwng y Gymraeg’.

Rwyf wedi cyfrannu at weithgareddau’r Gangen ac wedi bod yn ei Swyddog Aelodaeth a Thrysorydd. Wedi cael f’ethol ar Gyngor WEA De Cymru, bues i’n gweini ar sawl pwyllgor. Cefais yr anrhydedd o fod yn Gadeirydd y mudiad, ac roeddwn ar y Cyngor yn ystod yr uno gyda WEA Gogledd Cymru Coleg Harlech (2014) ac yna Coleg Cymunedol YMCA Cymru (2015).

 

 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Lard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

Ebost

Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni))

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es