Aelod o’r Cyngor – Dona Lewis | Addysg Oedolion Cymru
Our Council

Aelod o'r Cyngor - Dona Lewis

Rwy’n Ddirprwy Brif Weithredwr i’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol: dechreuais fy swydd yno yn 2016 wrth i’r endid gael ei sefydlu i ddarparu arweiniad strategol i’r sector Dysgu Cymraeg i Oedolion, sydd yn gwasanaethu dros 15,000 o bobl. Yno rwy’n arwain ar drawsnewidiad digidol y sector a phrosiect Cymraeg Gwaith, sy’n arloesi yn y maes wrth ddarparu cyfleoedd dysgu i gyflogwyr. Yn ddiweddar sefydlwyd partneriaeth swyddogol rhwng Y Ganolfan ac AOC|ALW sydd yn adnabod y buddion sy’n bosibl o’r cydweithio rhwng ein sefydliadau. Cyn hynny oll, adeiladais yrfa dros 15 mlynedd gyda Mudiad Meithrin (addysg a gofal blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg), gan ddiweddu’r cyfnod gyda nhw fel Prif Weithredwr Gweithredol. .

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales 7, Lard y Cowper, Ffordd Curran Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

Ebost

>Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni))

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es