Aelod o’r Cyngor – Daryl Leeworthy | Addysg Oedolion Cymru

 

Aelod o'r Cyngor - Daryl Leeworthy

Rwyf wedi bod yn gysylltiedig gyda changen Merthyr Tudful y mudiad am rai blynyddoedd, yn fwyaf diweddar fel tiwtor.

Cyn hynny dysgais hanes yn yr Adran Addysg Barhaus Oedolion ym Mhrifysgol Abertawe ac ym mhrifysgolion Caerdydd a Huddersfield.

Yn ogystal â’m gwaith ym Merthyr, ar hyn o bryd rwy’n dysgu yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro. Mae gennyf Ddoethuriaeth mewn hanes de Cymru, rwyf wedi ysgrifennu nifer o lyfrau, ac yn ymgymryd â chymhwyster sydd yn arbenigo mewn addysg gydol oes. Rwyf â diddordeb mawr yn y perthynas rhwng y fath addysg a llesiant ymhlith yr oedrannus a sut mae’n ymwneud ag unigrwydd a thostrwydd yn perthyn i henaint.

Rwyf wastad wedi bod yn ymrwymedig i hybu addysg sydd yn hygyrch ac yn cynaliadwy i bawb, ni waeth be amgylchiadau materol a phersonol.

 

 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Lard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

Ebost

Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni))

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es