Aelod o’r Cyngor – Chris Franks | Addysg Oedolion Cymru

 

Aelod o'r Cyngor - Chris Franks

Mae fy hanes o weithio yn y sector cymunedol a gwirfoddol dros nifer o flynyddoedd yn cynnwys bod yn gynghorydd lleol a sir, llywodraethwr mewn ysgolion cynradd ac uwchradd, ymddiriedolwr o elusen leol, a llywydd Ymddiriedolaeth Naturiolaidd Caerdydd.

Des i’n aelod o Gymdeithas Addysg y Gweithwyr oherwydd gydnabyddais roedd wir yn ceisio gweithio gyda dysgwyr i wella ansawdd bywyd trwy addysg yn ei gyd-destun ehangaf.

Wedi gwasanaethu fel Cadeirydd Archwilio Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro ac, yn ystod fy nghyfnod fel Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru, fel Comisiynydd yn rhannol gyfrifol am gyllid o £400 miliwn, mae gennyf wybodaeth gref o Egwyddorion Nolan, o weithdrefnau ariannol ac o gôd ymddygiad sydd i’w ddisgwyl yn swyddi cyhoeddus.

 

 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Lard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

Ebost

Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni))

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es