Amdanom ni | Addysg Oedolion Cymru

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales

Ni yw’r Coleg Cymunedol Cenedlaethol a'r Mudiad Democrataidd dros addysg oedolion cymunedol yng Nghymru, gan hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau. Rydym yn darparu dysgu o’r radd flaenaf trwy gyfrwng dull cydweithredol, ym mhob cwr o Gymru. Darparwn gyfleoedd at addysg o Lefel Cyn Mynediad hyd at gymwysterau ar Lefel pedwar.

 

Addysg ar draws Cymru

 

Rydym ni’n credu mewn pobl

Beth bynnag fo’ch oedran, mae dysgu yn hanfodol mewn bywyd. Rydym ni’n credu mewn darparu sgiliau a chymwysterau ychwanegol i oedolion sy’n ddysgwyr, a chynnig dysgu hygyrch er mwyn gwella eu bywydau. Rydym ni’n bodoli er eich budd chi, ac fe wnawn ni gydweithio â chi i addysgu rhywbeth newydd i chi.

 

Dysgu gweithredol ym mhob cwr o Gymru

Rydym ni’n sefydliad aelodaeth a gall ein dysgwyr gyfrannu’n weithgar at y broses o gynllunio a threfnu eu dysgu. Mae ein dull o lywodraethu yn seiliedig ar gynrychiolwyr etholedig, gan gynnwys dysgwyr, ac rydym ni’n ceisio bod yn llais ar ran bob oedolyn sy’n dysgu yng Nghymru.

 
 
 

Tiwtoriaid Ymroddgar

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn cynnig cyfleoedd i ddysgu gyda thiwtoriaid gwych. Maent yn arbenigwyr yn eu meysydd ac maent wedi ymrwymo i’ch helpu i ddysgu a chreu cyfleoedd. Bydd ein tiwtoriaid yn sicrhau bod eu cyrsiau yn groesawgar i bob dysgwr, beth bynnag fo’u profiad.

 

Darparu dysgu cynhwysol i chi

Rydym ni’n cynnig arlwy addysgol eang ag ymroddiad i fod yn gynhwysol, cynnig profiadau diwylliannol cyfoethog, cynnal iechyd a diogelwch a sicrhau cyfartaledd. Y bwriad yw gwella cyfiawnder cymdeithasol a chyfranogiad cymunedau, ac ynghyd â hynny, rydym yn cynnig addysg a hyfforddiant â ffocws penodol iawn ar gyfer cyflogadwyedd, mentergarwch a datblygu sgiliau...dyma sut rydym ni’n wahanol.

 

Creu cyfeillgarwch

Byddwch yn gallu dod i adnabod pobl o anian â diddordebau tebyg, a gallwch chi ddatblygu gyda’ch gilydd. Sefydlu perthnasoedd newydd i gynorthwyo i hybu llesiant a chyfranogiad mewn cymunedau.

 
 

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es